Atatürk

Türk Büro-Sen Sinop Şube Genel Kurul İlanı

02 Kasım 2021, Salı | 21:46

Şubemizin 2. Olağan genel kurulunun aşağıda gündem dâhilinde 19.11.2021 tarihinde saat 14:00’de Sinop Öğretmenevi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılmasına,

 Çoğunluk sağlanamaması halinde, 27.11.2021 tarihinde aynı adreste aynı saat ‘te yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler 
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI