Atatürk

Türk Büro-Sen Muğla Şube Genel Kurul İlanı

02 Kasım 2021, Salı | 07:30

Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulunun aşağıda gündem dâhilinde 20.11.2021 tarihinde Saat 10.00’da Saray Pide Salonu Muhittin Mahallesi No:33/B Carrefoure hizası PTT yanı Menteşe / MUĞLA adresinde yapılmasına,
Çoğunluğun sağlanamaması halinde, 27.11.2021 tarihinde aynı adres ve Saat 10.00’da yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI