Atatürk

Türk Büro-Sen Kastamonu Şube Genel Kurul İlanı

04 Kasım 2021, Perşembe | 12:37

Şubemizin 7. Olağan Genel kurulunun aşağıda belirlenen gündem dâhilinde 05.12.2021 tarihinde 11.00’da Kastamonu Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde, aynı gün aynı adreste saat 14.30’da yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler 
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI