Atatürk

Türk Büro-Sen İzmir 2 Şube Genel Kurul İlanı

02 Kasım 2021, Salı | 21:40

İzmir 2 Nolu Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirlenen gündem dahilinde 20/11/2021 tarihinde Saat:10.00’da En Gözde Restaurant Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. No:49 Bayraklı adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde 27/11/2021 aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 GÜNDEM:
1-      Yoklama ve açılış
2-      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-      Divan teşekkülü
4-      Açılış konuşması
5-      Protokol konuşmaları, Dilek ve Temenniler
6-      Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
7-      Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrası
8-      Seçim usul ve esaslarının okunması
9-      Yönetim, Denetim, Disiplin kurulu üyelerinin ve sendika üst kurul delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI