Atatürk

Türk Büro-Sen Ankara 2 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

10 Kasım 2021, Çarşamba | 12:52

Şubemizin 7. Olağan genel kurulunun aşağıda gündem dahilinde 04 / 12 / 2021 tarihinde saat 10:00’ile 14.00 saatleri arasında Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat : 1 Toplantı salonu Çankaya /ANKARA adresinde yapılmasına,

 Çoğunluk sağlanamaması halinde, 04/12 /2021 tarihinde aynı adreste saat 14.00’ile 16:30 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler 
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI