Atatürk

Türk Büro-Sen Rize Şube Genel Kurul İlanı

14 Ekim 2021, Perşembe | 17:29

Şubemizin 4.  Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem dahilinde 13/11/2021 tarihinde saat 13:00 Rize Sahil Kahve Deryası adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra 14/11/2021 tarihinde aynı adreste saat 13.00 de yapılmasına karar verilmiştir.

 

1-Yoklama ve açılış

2-Saygı duruşu ve istiklal marşı

3-Divan teşekkülü

4-Konuşmalar, dilek ve temenniler

5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası

6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

7-Seçim usul ve esaslarının okunması

8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI