Atatürk

Türk Büro-Sen İzmir 1 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

22 Ekim 2021, Cuma | 12:32

Türk Büro-Sen İzmir 1 Nolu Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirlenen gündem dahilinde 21/11/2021 tarihinde Saat:10.00’da En Gözde Restaurant Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. No:49 Bayraklı adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde 28/11/2021 aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI