Atatürk

Türk Büro-Sen İstanbul 5 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

25 Ekim 2021, Pazartesi | 17:01

Şubemizin 7. Olağan genel kurulunun aşağıda gündem dâhilinde 20.11.2021 tarihinde Saat 09.30 – 17.00 saatleri Arasında K.Çamlıca Mahallesi Üçpınar Caddesi No:3 Üsküdar İstanbul adresinde yapılmasına,
Çoğunluğun sağlanamaması halinde, 27.11.2021 tarihinde aynı adres ve aynı saatler arasında yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI