Atatürk

Türk Büro-Sen Giresun Şube Genel Kurul İlanı

26 Ekim 2021, Salı | 20:52

Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulunun aşağıda gündem dâhilinde 27.11.2021 tarihinde Saat 10.00’da Gemiler Çekeği Mahallesi GMK Bulvarı Hüseyin Restaurant GİRESUN adresinde yapılmasına,
Çoğunluğun sağlanamaması halinde, 28.11.2021 tarihinde aynı adres ve aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI