Atatürk

Türk Büro-Sen Çankırı Şube Genel Kurul İlanı

25 Ekim 2021, Pazartesi | 17:10

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunun aşağıda gündem dâhilinde 21.11.2021 tarihinde Saat 09.00’da Hacı Ali Dinlenme Tesisleri Karatekin Düğün Salonu Merkez Çankırı adresinde yapılmasına,
Çoğunluğun sağlanamaması halinde, 21.11.2021 tarihinde aynı adres ve 12.00’da yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI