Atatürk

Türk Büro-Sen Bolu Şube Genel Kurul İlanı

21 Ekim 2021, Perşembe | 11:39

Şubemizin 4 Olağan genel kurulunun aşağıda gündem dahilinde 13.11.2021 tarihinde saat 13:00’ile 16.30 saatleri arasında Karpalas City Hotel Kasaplar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul İstikameti 2. Km No:26 BOLU adresinde yapılmasına,

 Çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra 14.11.2021 tarihinde aynı adreste saat 13.00’ile 16:30 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler 
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve İbrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI