Atatürk

Türk Büro-Sen Ankara SGK Şubesi Genel Kurul İlanı

05 Ekim 2021, Salı | 14:07

Türk Büro-Sen Ankara SGK Şubemizin 2. Olagan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2021 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında Mithatpaşa Cad. No:7 B Blok Naci Şahin Toplantı Salonu Sıhhiye / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde 23.10.2021 Cumartesi günü aynı adres ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Yoklama ve açılış
2. Saygı duruşu ve istiklal marşı
3. Divan teşekkülü
4. Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
6. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
7. Seçim usul ve esaslarının okunması
8. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin seçimi

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI