Atatürk

Türk Büro-Sen Ankara 7 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

27 Ekim 2021, Çarşamba | 16:30

Şubemizin 7 nci Olağan Genel Kurulunun aşağıda gündem dahilinde 25/11/2021 tarihinde saat 10.00’ile 15.00 saatleri arasında Talatpaşa Bulvarı No: 160 Cebeci/Ankara adresinde yapılmasına,

 Çoğunluk sağlanamaması halinde, 28/11/2021 tarihinde aynı adreste saat 10.00’ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan teşekkülü
4-Konuşmalar, dilek ve temenniler 
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası 
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sendika delegelerinin seçimi

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI