Atatürk

TAŞRA PERSONELİNİN SERVİS SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

07 Ekim 2021, Perşembe | 15:38

2022 ve 2023 yılını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme metninde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Tebliğin “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Bölümünün “servis hizmeti” başlıklı 24. Maddesinde ‘Bakanlıklar, bağlı, ilgili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden kamu görevlileri de aynı şekilde faydalanır.’ hükmü getirilmiştir.

Türk Büro-Sen olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 15.09.2021 tarihinde bu konunun netliğe kavuşturulması ve kamu çalışanlarının bu hizmetten nasıl faydalanacağına dair bilgilendirilmesi için bir yazı gönderdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tarafımıza gönderilen cevapta,

1) 4688 sayılı kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerin kamu görevlisi kabul edileceği, diğer personelin bu kapsamın dışında bırakıldığı,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçiler için tahsis edilmiş servis hizmeti bulunması halinde söz konusu taşra teşkilatında çalışan kamu görevlilerinin de aynı servis hizmetinden yararlanabileceği ifade edilmektedir.

Yazıdan da anlaşılacağı üzere burada belirsiz olan noktalar bulunmaktadır ve kamu çalışanlarının mağduriyeti devam etmektedir. Kamu çalışanlarının bu mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Daha önceki toplu sözleşmelerde de benzer durumlara rastlanmış, kesin olmayan hükümler nedeniyle alınan kararlar sürüncemede kalmıştır. Bu vesileyle toplu sözleşme metinlerine kesin hüküm içermeyen, muğlak ifadeler konulmasından kaçınılması gerektiği de bir kere daha ortaya çıkmıştır.

Kurumlarımızın servis hizmetinden faydalanamayan taşra personelimiz mağduriyet içerisindedir. Bu nedenle Bakanlık yetkilileri, söz konusu personelin sorununu çözmeye yönelik adımlar atmalıdır. Toplu sözleşmeyi aceleye ve laf kalabalığına getirerek sadece madde sayısını artırmak adına gelişi güzel ifadelerle doldurmak kamu çalışanlarının sorunlarını çözmekten öteye sorunların iyice içinden çıkılamaz bir hal almasına neden olmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce kamu çalışanlarının özellikle taşra birimlerinde servis hizmetinden yararlanamayan personel için bir yol haritası çizmeli ve toplu sözleşme hükmünü hayata geçirecek şekilde açıklığa kavuşturmalıdır.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI