Atatürk

MAHKEME, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMANIN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALMAYA ENGEL OLMADIĞINA HÜKMETTİ

18 Ekim 2021, Pazartesi | 16:14

Sendikamız üyesi, çalışmakta olduğu Kurumca, eşinin işsizlik maaşı aldığının tespiti üzerine,  tarafına yapılan aile yardımına ilişkin geriye dönük borç çıkarılmasına ilişkin işleme karşı iptal davası açmıştır.

Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2021/234 E. sayısına kayıtlı dosyasında, 28.09.2021 tarih ve 2021/690 K. Sayılı karar ile; “… mevzuatta işsizlik ödeneği almakta olanlar için aile yardımı ödeneği verilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, kaldı ki, dava konusu işlemde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden işsizlik ödeneği almakta olanlar için aile yardımı ödeneği verilmesine ilişkin farklı görüşler olması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla kurumun İç Kontrol Daire Başkanlığından görüş talep edildiğinin belirtildiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI