Atatürk

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NE KARŞI DAVA AÇTIK

14 Mart 2011, Pazartesi | 00:00

Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı’nın 25.03.2004 tarih ve 25413 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliği 09.01.2011 tarih ve 27810 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir.
İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi; Bu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinde görevde bulunup iki yıllık yükseköğrenimi bitirtmiş olanların diğer koşullara sahip olmaları halinde 8 inci maddenin uygulanması açısından dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranmaz.” ibaresi 18.4.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.” olarak değiştirilmiştir.

Sendika olarak önceki yönetmeliğe göre görevde yükselme sınavına katılma hakkı tanınan personelin hakkını elinden alan maddenin iptali ve yürütmesini durdurulması talebiyle dava açtık.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI