Atatürk

SENDİKAMIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU DAVALI İDARELERİN TEMYİZ BAŞVURULARININ REDDİNE DAİR HÜKÜM KURDU

13 Ocak 2021, Çarşamba | 10:08

Sendikamızca, 05.06.2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 5502 sayılı yasaya aykırı olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle şekil yönünden iptali ile 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev şartı aranmaz.” İbarelerinin ve Usul ve Esasların yürürlüğüne ilişkin 8. Maddesinin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır. 
Danıştay 11. Dairenin 17.05.2018 tarih, 2014/2974 E. ve 2018/2497 K. sayılı kararına karşı davalı idareler, kararın iptale ilişkin kısımlarının incelenerek bozulması için temyiz kanun yoluna başvurmuşlardır. 

Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.11.2019 tarih, 2018/4791 E. ve 2019/5647 K. sayılı karar ile, davalı idarelerin temyiz başvurularının reddi ile, Danıştay 11. Dairenin 17.05.2018 tarih, 2014/2974 E. ve 2018/2497 K. sayılı kararının onanmasına karar verdi. 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI