Atatürk

YEREL MAHKEME, KURUM PERSONELİNİN KAMERA İLE İZLENMESİNİ ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SAYDI

23 Aralık 2020, Çarşamba | 15:04

Sendikamızca, Ağrı Şube Başkanlığımızın “Ağrı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelinin kamera ile izlenmesine sebep olan birimlerdeki kameraların kaldırılması” talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işleme karşı iptal davası açılmıştır. 

Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2020/582 E. sayısına kayıtlı dosyasında, 09.09.2020 tarihli ara karar ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verilmiş olmakla birlikte, 10.12.2020 tarih ve 2020/1459 K. sayılı karar ile de “…uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ilerde başka bir şekilde kullanılamayacağına yönelik bir güvencenin mevcut olmaması ve iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlara veya iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI