Atatürk

MAHKEME, MEMURUN SİCİL DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİLEN DÜŞÜK PUANA İLİŞKİN İDARECE SOMUT BELGE SUNULMAMASINI İPTAL NEDENİ SAYDI

01 Eylül 2020, Salı | 13:39

Sendikamızca, antrenör olarak görev yapan memura, soruşturma geçirmediği, disiplin cezasının bulunmadığı hususları dikkate alınmaksızın ve somut hiçbir delil gösterilmeksizin düşük verilen sicil notunun iptali gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılmıştır.

 

Ankara 12. İdare Mahkemesinde 2020/432 E. sayısına kayıtlı görülen yargılamada 21.02.2020 tarih ve 2020/345 K. sayılı karar ile, “yetkili sicil amirlerinde düzenlenen sicil raporlarının doğurduğu hukuki sonuçların ağırlığı dikkate alındığında, olumsuz veya orta düzeyde sicil raporu düzenlenmesi ya da sicil raporunun ilgilinin görevi ile doğrudan ilgisi bulunmayan, kişiliği ile ilgili olan kısımların düşük notla notlandırılması durumlarında, yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasına etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılması gerektiği; bu durumda, antrenör olarak görev yapan davacının görevini ifa ederken insan hakları ihlaline bulunduğuna ilişkin somut bir delil ortaya konulmaksızın, 1. ve 2. Sicil amirleri tarafından anılan kısmın düşük puanla takdir edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI