Atatürk

MAHKEME, BAŞARI PUANININ, SINAV TARİHİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMEK SURETİYLE BİR KISIM ADAYIN BAŞARISIZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERDİ

03 Eylül 2020, Perşembe | 09:39

Sendikamızca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde çalışan ve “Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcısı,  Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur” kadroları için yapılan “görevde yükselme” sınavında başarı olan üyemizin, sınav puanının altmıştan yetmişe yükseltilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali amacıyla dava açılmıştır.

İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 14.07.2020 tarih, 2020/132 E. ve 2020/1078 K. sayılı kararı ile, “davacının, şef ve memur kadroları için başarı puanının 60 puan olacağının öngörülmesi karşısında, sınav duyurusundaki, sınav tarihindeki, sınav sonuçlarının ilan edildiği, başarı listesinin yayımlandığı ve idarece elektronik ortamda tercihlerin alındığı tarihlerdeki mevzuat hükümleri gereğince yazılı sınavda 60 puan ve üzeri alarak birinci listede başarılı sayılırken, sonradan yapılan yönetmelik değişikliği ile başarı notunun 70 puana çıkarıldığından bahisle başarısız sayılması işleminde hukuk güvenliği ve hukuki istikrarın sağlanması açısından mevzuata uygunluk görülmediği” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI