Atatürk

MAHKEME FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE MAAŞIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE VERGİLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERDİ

11 Mart 2020, Çarşamba | 10:14

Gümrük muhafaza memuru olarak görev yapan Sendikamız üyesi; fazla çalışma ücreti ve aylık maaşının birleştirilerek gelir vergisi hesaplanması nedeniyle fazladan gelir vergisi tahsil edilmesine ilişkin işlemin iptali amacıyla dava açmıştır.

Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 31.12.2019 tarih, 2019/2291 E. ve 2019/2806 K. sayılı kararı ile; “davacının almış olduğu maaş ödemesi Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmasına rağmen davacıya ödenen fazla çalışma ücretinin bağlı olduğu Gümrük Müdürlüğünce ödendiği, Gelir Vergisi Kanununun 86. Maddesine göre belirlenen haddin aşılmaması durumunda, bir hizmet erbabının birden fazla ücret alması halinde her bir işverenin ödediği ücretlerin ayrı ayrı vergilendirileceği, davacıya yapılan maaş ödemesi ile fazla çalışma ücretinin farklı tahakkuk birimlerince yapıldığı göz önüne alındığında; davacıya yapılan maaş ödemesi ile fazla çalışma ücretinin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekirken birleştirilerek vergilendirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI