Atatürk

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE KARŞI İPTAL DAVASI AÇTIK

19 Kasım 2019, Salı | 08:32

29.09.2019 tarih ve 30903 Sayılı Resmi Gazetede “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5. Maddesi ile “Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonunca karar verilir, gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.” hükmü getirilmiştir.

Bahse konu değişiklik, Anayasal normlara, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata aykırı olup, ilgili personelin mağduriyete uğramasını önlemek adına Sendikamızca yönetmelik maddesinin iptali davası açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI