Atatürk

GÖREVDE YÜKSELME SINAV PUANI DEĞİŞTİRİLEREK LİSTE DIŞI BIRAKILAN PERSONEL İÇİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

06 Ağustos 2019, Salı | 12:44

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan müvekkil sendika üyesi, kurumca açılan “Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur” kadroları için ilan edilen Görevde Yükselme Sınavında başarılı olup ilk listede yer almış iken, sonrasında idarece sınav puanının altmıştan yetmişe yükseltilmesi nedeniyle liste dışı bırakılmıştır.

Hukuka ve hakkaniyete aykırı işleme karşı Sendikamızca dava açılmış olup, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 29.03.2019 tarih, 2019/261 E. ve 2019/699 K. sayılı kararı ile; “Başarının görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, mevzuatta ve sınav ilanında öngörülen 60 puan seviyesine göre belirlenmesi gerekmekte iken, bu başarı puanı seviyesinin sınavdan sonra haklı beklenti ilkesine aykırı olarak 70 puana  çıkarıldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI