Atatürk

Türk Büro-Sen Ankara 13 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

06 Şubat 2019, Çarşamba | 12:44

Ankara 13 No’lu Şube’nin 06.02.2019 tarihinde yapılan haftalık olağan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1. Şubemizin olağan genel kurulunun, 22.02.2019 Cuma günü saat 13:00’da Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonu Erzurum Mahallesi Talat paşa Bulvarı No:160 Kat: 2 de yapılmasına.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, aynı adres, Erzurum Mahallesi Talat Paşa Bulvarı No:160 Kat: 2 de 23.02.2019 Cumartesi saat 13:00 de çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.
                                                                          
                                                                            G Ü N D E M
1.Yoklama ve açılış
2.Saygı duruşu ve istiklal marşı
3.Divan teşekkülü
4.Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve ibrası
6. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve ibrası
7.Seçim usul ve esaslarının okunması
8.Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin seçimi.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI