Atatürk

SENDİKAMIZCA, TÜİK’E KARŞI “FAZLA ÇALIŞMA” İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI İPTAL DAVASI AÇILDI

25 Şubat 2019, Pazartesi | 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca “anketör” pozisyonunda çalışan sözleşmeli personellerin kurumdaki veya alandaki veri derleme ve anket görevi nedeniyle mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde yapmış oldukları mesailere karşılık olan yasal izinlerini “harcırah aldıkları” gerekçesiyle kullandırılmadığına ilişkin duyumlar alınmıştır. Duyuma istinaden, 21.09.2018 tarih ve TBSGM.06MS016.2018.05/629 sayılı yazı ile, Kurumda çalışan sözleşmeli personellerin fazla çalışmaları karşılığında hak ettikleri “her sekiz saate karşılık bir gün izin” haklarını kullanmaları gerektiği hususunda Kuruma başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuruya, Kurumca bir cevap verilmemesi nedeniyle 22.10.2018 tarih ve TBSGM.06MS016.2018.05/722 sayılı yazı ile ikinci defa başvuru yapılmış ancak bu yazıya da olumlu veya olumsuz bir dönüş yapılmamıştır.

Hem fazla mesai ücreti ödenmeyen hem de fazla mesai karşılığında izin kullandırılmayan Türkiye İstatistik Kurumu çalışanları mağdur edilmekte olup, Anayasanın temel ilkelerine, yasa ve mevzuata aykırı işbu uygulamaya karşı Sendikamızca iptal davası açılmıştır.
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI