Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVADA MAHKEME DİSİPLİN CEZASI MAHİYETİNDE OLMAYAN YAZILI UYARMA CEZASININ İPTALİNE KARAR VERDİ

18 Aralık 2018, Salı | 12:48

Sendikamızca, Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde hizmetli kadrosunda görev yapan Sendikamız üyesinin disiplin cezası mahiyetinde olmamak üzere yazılı olarak uyarılmasına ilişkin idari işleminin iptali amacıyla dava açılmıştır.

Mardin 1. İdare Mahkemesinde 217/2310 E. sayısına kayıtlı dosyada, 17.10.2018 tarihinde  2018/2207 K. sayısı ile verilen kararda “davacı hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, davalı idarece herhangi bir disiplin cezası verilmediği ve yazılı olarak dikkatinin çekilmesi yönünde işlem tesis edildiği, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlendiği ve anılan Kanunda da disiplin cezası mahiyetinde olmamak üzere yazılı olarak ikaz edilme şeklinde bir disiplin cezasının bulunmadığı” gerekçesiyle davacı hakkında uyarma cezası ile benzer sonuçlar doğurabilecek nitelikteki “yazılı olarak dikkatinin çekilmesine” ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak dava konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI