Atatürk

MAHKEME HERHANGİ BİR ZORUNLU HİZMET SÜRESİ BULUNMADIĞINDAN İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERDİ

04 Kasım 2016, Cuma | 10:13

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde şef kadrosunda görev yapmakta olan sendika üyesinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne şef olarak atanmasına ilişkin işlemin 28.11.2014 tarihli işlemle iptal edilmesi üzerine Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne tekrar atanma talebiyle yaptığı başvurusunun reddine dair 04.02.2015 tarihli ve 673028 sayılı işleminin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun “Sözleşmeli Personel” başlıklı 30’uncu maddesi uyarınca TBMM’ de çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirileceğinin açıkça düzenlenmesinden dolayı, hukuka ve mevzuata aykırı olması sebebiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Aydın 2. İdare Mahkemesi 26.05.2016 tarih, 2016/161 E. Ve 2016/687 K. Sayılı kararıyla, sendika üyesinin şef olarak ataması yapıldıktan sonra naklen atanması için 2 yıllık zorunlu çalışma süresinin bulunduğuna dair bir düzenleme bulunmamasından dolayı başvurunun reddine ilişkin işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığına kanaat getirip, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI