Atatürk

YEREL MAHKEME, SENDİKA ŞUBE BAŞKANI OLAN DAVACININ GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİ İPTAL ETTİ

24 Ekim 2018, Çarşamba | 09:27

Sendikamızca, davalı idare bünyesinde Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan sendikamız üyesinin, hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile Ankara İl Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmesine ilişkin idari işlemin iptali amacıyla idare mahkemesinde dava açılmıştır. 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasında “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve şube yöneticilerinin işyerini, sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” hükmü yer almaktadır.

İdarelerin geçici görevlendirme konusundaki takdir yetkileri, görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı olup; geçici görevlendirmenin, personelin hangi somut görevleri yapacağı, süresi ve zorunlu olması gibi unsurları taşıması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Ankara 18. İdare Mahkemesi, 14.09.2018 tarih, 2018/1652 E. ve 2018/1424 K. sayılı kararı ile  “Sendika şube başkanı olan davacının, sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe görev yerinin değiştirilmesinin 4688 sayılı Kanunun 18. Maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağı, davalı idarece dava konusu işlemin dayanağının hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı ve idarenin takdir yetkisinin kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun usulde kullanıldığını gösteren bilgi ve belgelerin dosyaya sunulmadığı, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gibi genel bir gerekçeye dayanıldığı, ayrıca görevlendirmede belli bir süre de öngörülmediği” gerekçeleriyle hukuka aykırı tesis edilen idari işlemin İPTALİNE karar vermiştir. 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI