Atatürk

İDARELERCE KULLANILAN YÜZ TANIMA VE PARMAK OKUTMA SİSTEMİNİN İPTALİ AMACIYLA AÇTIĞIMIZ DAVADA MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

21 Eylül 2018, Cuma | 11:28

Sendikamız tarafından, Fethiye Adliyesinde görevli personelin işe giriş ve çıkışlarının kontrol edilebilmesi için getirilen yüz tanıma ve parmak izi ile giriş çıkış uygulamasının kaldırılması için yapılan başvurunun reddine dair işlemin, elde edilen verilerin özel hayata ilişkin olması ve Anayasa ile uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesi gerekçeleriyle iptali davası açılmıştır.

Muğla 2. İdare Mahkemesi 2018/880 E. sayısına kayıtlı dosyada, 12.09.2018 tarihli ara karar ile, “personelin fotoğrafının ve parmak izinin kaydını alıp sistemde kayıtlı verilerle eşleştirme yaparak çalışan ve nihayetinde ilgililerden kişisel veri alınması ve saklanması niteliği taşıyan yüz tanıma ve parmak okutma sisteminin özel hayatın gizliliği kapsamında bulunması karşısında, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan verilerin ilerde başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin olmaması” gerekçe gösterilerek; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağından bahisle “YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA” karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI