Atatürk

DANIŞTAY, İKİ KARARINDA KAMU ÇALIŞANLARININ İZLENMESİNE İMKÂN VEREN KAMERA SİSTEMİNİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİĞİNE HÜKMETTİ

03 Eylül 2018, Pazartesi | 10:54

Sendikamızca, kamu çalışanlarının çalıştıkları birimlere yerleştirilen kamera kayıt sistemlerinin kişi mahremiyetini ihlal edeceği, bu nedenle personelin izlenmesine imkân veren kamera sistemlerinin kaldırılması talebiyle yapılan yazılı başvuruların reddine yönelik idari işlemlerin iptali amacıyla Ankara 11. İdare Mahkemesinde 2014/610 E. ve Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde 2014/1039 E. sayısına kayıtlı davalar açılmıştır.
Açılan iki farklı davada, yerel mahkemeler söz konusu idari işlemlerde bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davaların reddine karar vermiştir. Bunun neticesinde tarafımızca kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurma gereği doğmuştur.

Danıştay 10. Dairesi, 20.02.2018 tarih, 2015/2696 E. ve 2018/776 K. sayılı kararında; “…uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği…” gerekçesiyle söz konusu idari işlemin iptalinin gerektiğinden bahisle Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.11.2014 tarih, 2014/610 E. ve 2014/1501 K. sayılı kararını bozmuştur.

Yine aynı şekilde, Danıştay 10. Dairesi, 2015/2787 E. ve 2018/775 K. sayılı kararında; “dava konusu işlemin sınırları belirlenmemiş, yasal dayanağı olmayan, uygulamaya dair usul ve esaslar ile güvenceleri düzenlenmemiş bir sistemle yürütüldüğü ve bu haliyle kamu yararına yönelik olduğunu kabul etmeye imkân olmadığı, Anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve mahremiyet hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle söz konusu idari işlemde bir hukuka aykırılık görmeyen Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 30.04.2015 tarih, 2014/1039 E. ve 2015/540 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız (1)

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız (2)
 
 
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI