Atatürk

MALİYE BAKANLIĞI GYS YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİNDE “SİVİL SAVUNMA UZMANI” İBARESİNE YER VERİLMEMESİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULUNDU

14 Ağustos 2018, Salı | 14:49

Sendikamız tarafından, Kastamonu Defterdarlığında sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Sendikamız üyesi memurun, Emlak ve Milli Emlak Müdürlüğü Sınavına katılmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15.05.2013 tarih ve 19410 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin “sivil savunma uzmanı” unvanına yer verilmeyerek eksik düzenlendiği, uzman ve eğitim uzmanı kadrosunda görev yapan personele, Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanma hakkı verilmişken, onlarla aynı statüde görev yapan sivil savunma uzmanlarına yer verilmemesinin hak mahrumiyetine ve eşitsizliğe sebep olduğu gerekçesiyle iptal davası açılmıştır.

Danıştay 2. Dairenin 14.02.2018 tarihli, 2016/7621 E. ve 2018/784 K. sayılı kararı ile “sivil savunma uzmanı ile uzman ve eğitim uzmanı kadrolarına atanma şartlarına bakıldığında, üç unvana atanabilmek için eşit düzeyde şartlar arandığı, mevcut düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece davacının, hiçbir zaman görevde yükselme imkânına sahip olamayacağı ya da görevde yükselmeye tabi olamayan müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanamayacağı dikkate alındığında durumun liyakat ilkesi ve eşitliğe aykırı olduğu” gerekçesi ile “Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin ve bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen 15.05.2013 tarihli ve 19410 sayılı bireysel işlemin İPTALİNE hükmedilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI