Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVADA MAHKEME, AVUKAT TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DOSYADA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

10 Temmuz 2018, Salı | 13:07

 
Sendikamızca, İller Bankası A.Ş.’de V.H.K.İ. olarak görev yapmakta iken İller Bankası A.Ş.’nin yeniden yapılandırılması üzerine 03.10.2011 tarihinde Ekonomi Bakanlığı emrine atanan davacının, İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan 2011 yılına ait temettü tutarından kendi payına düşen kısmın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve bu meblağın ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

İdare mahkemesi, dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı 2011 yılı temettü paylarının, davacıya ödenmesine karar vermiştir. Ancak; mahkeme dava avukat eliyle yürütülmesine rağmen lehe avukatlık ücretine hükmetmemiştir.

Tarafımızca bu karar ile ilgili Bölge İdare Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi “ vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayıldığından, yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği” gerekçesiyle davacı avukatı için vekalet ücretine hükmedilmemesinde hukuka uyarlık görülmediğinden bahisle istinaf başvurumuzun kabulüne karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI