Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA İLE MAHKEME, KAMU PERSONELİNİN ODALARINA YERLEŞTİRİLEN KAMERA SİSTEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

27 Temmuz 2018, Cuma | 16:55

Sendikamız tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra birimlerinde görev yapan personelin izlenmesini teminen odalarına monitör yerleştirildiği ve kamera kayıt sisteminin kurulduğu duyumu üzerine, güvenlik amacıyla binaların girişlerine yerleştirilenler dışında çalışanların odalarında izlenmesine imkan veren kamera sisteminin kaldırılması talebiyle, işlemin iptali için dava açılmıştır.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi 18.12.2015 tarih, 2015/1370 E. ve 2015/2690 sayılı kararı ile “kurulan kamera sisteminin kamu yararı gerçekleştirme amacına uygun olduğu bu nedenle özel hayatın gizliliğinin söz konusu olmayacağı” gerekçesiyle açılan davanın reddine karar vermiştir.

İşbu karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, Danıştay 10. Dairesi 14.05.2018 tarih, 2017/E. ve 2018/1737 K. sayılı kararı ile “… uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren yasal bir dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak İstanbul 8. İdare Mahkemesi 18.12.2015 tarih, 2015/1370 E. ve 2015/2690 sayılı kararının BOZULMASINA karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI