Atatürk

MAHKEME, VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ’NİN 24. MADDESİNDE YER ALAN “GELİR UZMANLARI” İBARESİNİ İPTAL ETTİ

18 Haziran 2018, Pazartesi | 15:16

Sendikamız tarafından, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 24. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ Gelir Uzmanları” ibaresinin, gelir uzmanlarının, şefe karşı sorumlu tutulmasının kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık taşıdığı, kariyer bir meslek olan gelir uzmanlığının şef unvanı için alt bir kadro olarak düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 2. Dairesinde iptal davası açılmıştır.

 

Danıştay 2. Dairenin 14.02.2018 tarih, 2016/7231 E. ve 2018/789 K. sayılı kararında “dava konusu düzenleme ile gelir uzman yardımcılarının, görevde yükselme suretiyle atanılanbir unvan olan şef kadrosunda görev yapan personele karşı sorumluluklarının olduğu hükmüne yer verilmesi suretiyle, şef unvanı ile gelir uzmanı unvanı arasında kariyer ilkesine uygun olmayan bir ast-üst ilişkisi kurulması sonucunu dava konusu düzenlemede şef ve şefe ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin iptaline karar verilmiştir. 

İşte mahkeme kararı


 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI