Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA DİSİPLİN CEZASININ ATAMA İŞLEMİ İÇİN HAKLI SEBEP OLUŞTURMAYACAĞINA KARAR VERDİ

08 Mayıs 2018, Salı | 12:33

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan üyemize, konusu suç teşkil eden hakaret içerikli mesajlar paylaştığı gerekçesiyle uyarma cezası verilmiş ve akabinde üyemiz Ankara Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğüne veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmıştır.  Atamanın iptaline ilişkin tarafımızca Ankara İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda mahkeme işlemde bir hukuka aykırılık görülmediği, ihtiyaç ve idari zaruretler üzerine atamanın yapılabileceği gerekçesiyle talebimizi reddetmiş olup; bu karar üzerine ise tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 11.01.2018 tarih, 2017/2051 E. ve 2018/33 K sayılı kararında; kamu kurum ve kuruluşlarına personelin sınıf, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda tanınan takdir yetkisinin mutlak nitelikte olmadığı ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılabileceği bu nedenle dava konusu olayda davalı idarenin gösterdiği “alınan disiplin cezasının personelde yıpranma yarattığı ve atamanın kamu yararına olduğu” gerekçelerinin somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerektiği, tek başına haklı bir sebep oluşturmadığı gerekçesi ile istinaf başvurumuzun kabulü ile dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI