Atatürk

MAHKEME İSTİSNAİ MEMURLUKLARDA ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDA BULUNAN KADROLARA SINAVSIZ ATANAMAYACAĞINA HÜKMETTİ

07 Mayıs 2018, Pazartesi | 08:55

Sayıştay Başkanlığı’nda görev yapmakta olan üyemizi temsilen tarafımızca,  daha önceki görevi özel kalem müdürlüğü olan personelin Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak atanmasına karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmış ve mahkeme iptal talebimizi kabul ederek yapılan atama işlemini hukuka aykırı bulmuş, iptaline karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 01/02/2018 tarih, 2017/427 E. ve 2018/168 K. sayılı kararına konu olayda; veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan personelin sırasıyla istisnai memurluk statüsünde olan özel kalem müdürlüğüne ve ardından Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak naklen ataması yapılmıştır. Yapılan atamanın hukuk aykırı olduğu gerekçesiyle açtığımız davada mahkeme;  657 sayılı kanunda devlet memurluğunda yükselmenin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılması esası benimsendiğinden, istisnai memurluklarda çalışanların görevde yükselme kapsamında bulunan bir kadroya sınavsız atanabilmesinin belirtilen ilkelere ve eşitliğe aykırı olacağını ifade etmiştir. Bu doğrultuda yapılan naklen atamanın görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadroya sınavsız ataması anlamına geldiği; İstisnai memurluk kadrolarında bulunanların sınav koşulu aranmaksızın görev ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmalarına ilişkin kanunlarda bir düzenleme olmadığı ve istisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir kazanılmış hak oluşturmayacağı gerekçesiyle dava konusu atama işleminin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI