Atatürk

SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ

05 Nisan 2018, Perşembe | 17:48

Müvekkil sendika üyesi TÜİK’te 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapmakta iken, 2014 yılı hizmet sözleşmesi haksız olarak feshedilmiştir. Söz konusu kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile tarafımızca açılan dava sonucunda, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.02.2017 tarih, 2017/378 E. ve 2017/714 K. sayılı kararı ile idari işlemin iptaline hükmedilmiştir.
 
Ancak işbu Mahkeme kararına ve gerekçeli kararın davalı idareye tebliğinden itibaren 30 geçmiş olmasına karşın müvekkil görevine başlatılmamıştır. Akabinde ise tarafımızca 17.03.2017 tarihli dilekçe ile müvekkilin göreve başlatılması ve yoksun kaldığı haklarının tarafına ödenmesi için davalı idareye müracaat edilmiştir. Davalı idare ise bu başvurumuzu, 60 gün süresince cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir.
 
Devamında ise Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.02.2017 tarih, 2017/378 E. ve 2017/714 K. sayılı mahkeme ilamının uygulanması yönündeki 17.03.2017 tarihli talebimizin zımnen reddi işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmış olup, işbu dava Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2017/1543 E. sayısına kayıtlı olarak görülmüştür.
 
Dava sonucunda verilen Ankara 13. İdare Mahkemesinin 12.01.2018 tarih, 2017/1543 E. ve 2018/39 K. sayılı ilamında; “4/C’li personelin sözleşme süresinin bitiminde sözleşmenin yenilenmesi konusunda idarelerin geniş takdir yetkisi bulunmadığı ile davacının aynı unvanı ile göreve başlatılması gerektiği” gerekçesine yer verilerek, dava konusu işlemin iptali ile mahrum kalınan parasal hakların yasal faiziyle beraber ödenmesine karar verilmiştir. 
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI