Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA, SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GEÇERLİ BİR SEBEP OLMAKSIZIN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNE KARAR VERİLDİ

17 Nisan 2018, Salı | 14:33

Davalı idare bünyesinde Sendikamız Şube Başkanı olarak görev yapmakta olan davacının, hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile geçici görevlendirme ile Ankara İl Müdürlüğü’nde görevlendirilmesine dair 18.03.2016 tarih ve 84995288-900 sayılı idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştır. TÜRK BÜRO-SEN olarak, Ankara 18. İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava sonucunda hukuka ve hakkaniyete aykırı dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
 
Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2017 tarih, 2016/2644 E. ve 2017/3449 K. sayılı kararında; “…sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin idari işlemlerde idarelerce gösterilecek sebeplerin; makul, kabul edilebilir, haklı, hizmetin gerekleriyle ilgili olup olmadığının ve gösterilen bu sebebin sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik bir amaç taşıyıp taşamadığının idari yargı yerlerince incelemeye tabi tutulacağında kuşkuya yer yoktur.” Şeklinde belirtmiştir. Devamında ise Mahkeme; Sendika Şube Başkanı olan davacının sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe görev yerinin değiştirilmesinin 4688 sayılı Yasanın 18. Maddesiyle tanınmış hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağı gerekçesi ile hukuken geçerli bir sebebi bulunmayan geçici görevlendirme işleminin İPTALİNE karar vermiştir.
 
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI