Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA MAHKEME YILLIK İZNİ BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE MAZERET İZNİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

20 Mart 2018, Salı | 09:32

Zabıt kâtibi olarak görev yapan üyemizin çocuğuna bakmak üzere istemiş olduğu üç günlük mazeret izni talebinin reddine ilişkin Davalı idarenin 30.01.2015 tarih ve 93386 sayılı idari işleminin iptali talebiyle tarafımızca açılan davada İzmir 5. İdare Mahkemesi 02.12.2015 tarih, 2015/480 E. ve 2015/1818 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermişse de tarafımızca bu Karara karşı itiraz kanun yoluna başvurulmuş ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 19.04.2016 tarih, 2016/1083 E.  ve 2016/1113 K. Sayılı kararıyla itirazımız kabul edilmiş, dava konusu işlem iptal edilmiştir.
 
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 19.04.2016 tarih, 2016/1083 E.  Ve 2016/1113 K. Sayılı kararında;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. Maddesinde mazeret izni verilmesi ya da verilmemesi hususunun yıllık iznin bulunup bulunmamasına bağlanmadığı, aksine zaruret halinde aynı usulle on gün daha mazeret izni verilmesi halinde ikinci kez verilen bu iznin yıllık izinden düşürüleceği belirtilmek suretiyle ilk on günlük mazeret izni verilmesinde yıllık iznin ile bağlantı kurulmamış olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, Üyemizin 3 günlük mazeret izni talebinin 30 günlük yıllık izni bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde yasa kuralına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle itirazımızın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. İşbu karar kesinleşmiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI