Atatürk

SENDİKAMIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA; İSTİSNAİ MEMURUN, GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDAKİ BİR GÖREVE SINAVSIZ OLARAK ATANAMAYACAĞINA KARAR VERİLDİ

17 Kasım 2017, Cuma | 15:00

İstisnai memurluk statüsünde bulunan Pursaklar Belediye Başkanlığı’na özel kalem müdürü olarak atanan V.H.K.İ kadrosundaki Mustafa TÜZÜN’ün, sonrasında Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali amacıyla, Sayıştay Başkanlığı Taşınır Mal ve Malzeme Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan Üyemiz adına TÜRK BÜRO-SEN olarak Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava sonucunda, açıkça hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
 
Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 24.10.2017 tarih, 2016/3756 E. ve 2017/2953 K. sayılı kararında; “…görevde yükselme kapsamında bulunmayan istisnai memurluklara sınavsız atama yapılacağı açıktır. Ancak, istisnai memurluklarda görev yapan veya daha önce görev yapmış olanların, görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamında bulunan kadrolara sınavsız atanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye, Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, bu Yönetmeliğin dayanağı yasada ve genel yönetmelikte yer verilmemiştir. …” şeklinde belirtilmiştir.
 
Kararda; görevde yükselme kapsamındaki bir kadroya sınavsız yapılan atamanın aynı zamanda kariyer, liyakat ve eşitlik ilkelerine de aykırlık oluşturduğu; istisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak oluşturmayacağı da ifade edilerek, dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI