Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA MAHKEME, GÖREV ALANINA GİRMEYEN İŞLERDEKİ AKSAKLIKLAR BAKIMINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI İPTAL ETTİ

20 Ekim 2017, Cuma | 15:29

Sinop İli, Emniyet Müdürlüğü’nde “teknisyen yardımcısı” olarak görev yapan Üyemizin, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-6’ıncı maddesi gereğince “3 günlük aylık kesimi” cezası ile cezalandırılmasına dair 07.04.2016 tarih ve 260 sayılı idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştır. TÜRK BÜRO-SEN olarak, Samsun 1. İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava sonucunda hukuka ve hakkaniyete aykırı dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
 
Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 20.04.2017 tarih, 2016/1152 E. ve 2017/798 K. sayılı kararında; Sinop Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde “teknisyen yardımcısı” kadrosunda “GARSON” olarak görev yapmakta olan Üyemizin, “temizlik işleri ile ilgili görevlerini yapmamak ve gerekli titizlik ve hassasiyeti göstermemek” suretiyle görevi savsakladığı, kayıtısızlık gösterdiği gerekeçesi ile hakkında davalı idarece dava konusu disiplin cezasının tecziye edildiği; ancak Üyemizin görevlendirmesinin garson-restaurant-genel temizlik olduğu, yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor dikkate alındığında ise tespit edilen hususların “mutfak ve mutfak malzemelerinde gerekli özenin gösterilmediği, gıdaların son kullanma tarihleri ve muhafazası bakımından sorunlar bulunduğu vb.” olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda; Üyemizin “teknisyen yardımcısı” olarak görev tanımının garson-restaurant-genel temizlik olduğu ve görev alanına giren işlerde bir aksaklık bulunmadığı; mutfak ve mutfak gereçlerinin bakımının Üyemizin görev alanında olmadığı, mutfak ve depolarla ilgili kendisine herhangi bir görev ya da sorumluluğun verilmediği anlaşıldığından dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı kanaati ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI