Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA MAHKEME, AİLE YARDIMININ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK DA ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

11 Eylül 2017, Pazartesi | 17:38

Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapan Sendika üyemiz 02.02.2016 tarihli başvurusu ile hemşire olan eşinin doğum yapması sebebiyle 15.06.2015-12.12.2015 tarihleri arasında ücretsiz izne ayrılması sonucu bu dönem için kendisine aile yardımı ödemesinin “geçmişe dönük olarak” yapılması talebinde bulunmuştur. Fakat bu istemi idarenin 03.02.2016 tarih ve 50421654/900-20506156476/684831 sayılı işlemi ile reddedilmiştir.  Bu haksız ve hukuka aykırı idari işlemin iptali ve üyemizin mahrum kaldığı aile yardımı ödeneğinin idareye başvuru tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesi amacıyla TÜRK BÜRO-SEN olarak, tarafımızca Adıyaman İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.
 
Adıyaman İdare Mahkemesi’nin 17.04.2017 tarih, 2016/627 E. ve 2017/402 K. Sayılı kararında ise “657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara aile yardımının ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça hükme bağlanmış olmakla beraber geriye dönük olarak ödenemeyeceğine dair açık bir hüküm bulunmadığından davacının eşinin ücretsiz izne ayrıldığı ay başından itibaren eş yardımına hak kazandığı” sonucuna varılmıştır. Mahkeme işbu ilamıyla davalı idarenin hukuka aykırı dava konusu işleminin iptali ile davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte talep edilen aile ödeneğinin Üyemize ödenmesine karar vermiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI