Atatürk

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR MAHKEME KARARI

11 Temmuz 2017, Salı | 11:42

Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, Adana-Ceyhan Sirkeli Otoban Gişelerinde geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun, davalı idarece 18.05.2016 tarih ve 1614 sayılı idari işlemi ile reddedilmesi üzerine bu idari işlemin iptali ve ödenmeyen parasal haklarının yasal  faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemi ile Adana 3. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.
 
Adana 3. İdare Mahkemesinin 31.03.2017 tarih, 2016/696 E. ve 2017/420 K. sayılı kararında; davacının asıl görev yerinin Seyhan ilçesinde bulunduğu ve davalı idarece geçici olarak görevlendirildiği Ceyhan ilçesinin, asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları dışında olması ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz etmemesi nedeniyle anılan yerin memuriyet mahalli olarak kabulünün mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmış; 6245 sayılı Harcırah Yasasının 3. Maddesinin (g) bendi ile 42. ve 14. Maddeleri de dikkate alınarak memuriyet mahalli dışında bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten görevlendirilenlere geçici görev yolluğu verilmesi gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline ve mahrum kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI