Atatürk

MAHKEME, MEVZUATTAKİ ŞARTLAR TAŞINMADAN YAPILAN VEKALET GÖREVİ İÇİN ÖDENEN PARASAL HAKLARIN İADESİ İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ

01 Haziran 2017, Perşembe | 10:47

2014-2015 yılları için mevzuatındaki şartları taşımadığı halde Eldivan İlçesi, Malmüdürlüğü kadrosuna vekalet eden davacıya, vekalet görevi dolayısıyla haksız olarak ödendiği ileri sürülen 12.138,73 TL vekalet ücreti, zam ve tazminat farklarının davacı tarafından iadesine dair 22.01.2016 tarih ve 604 sayılı idari işlemin  iptali istemi ile tarafımızca Kastamonu İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
 
Kastamonu İdare Mahkemesinin 30.12.2016 tarih, 2016/328 E. ve 2016/2164 K. sayılı kararında; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih, 1968/68 E. ve 1973/14 K. sayılı, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı geri alabileceği aksi halde hatalı ödemelerin geri istenilmesinin ancak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi içerisinde mümkün olabileceği yönündeki kararı ile Anayasanın 18. Maddesinde yer alan “Angarya Yasağı” ve emsal yargı kararları birlikte değerlendirilmiştir. Mahkeme, somut vakıada davacının hilesi, gerçek dışı beyanının ve açık hata halinin bulunmadığını sabit görerek; davacıya en son ödemelerin yapıldığı 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren dava açma süresi içerisinde iade talebinde de bulunmayan davalı idarenin hukuka aykırı dava konusu işleminin iptali ile dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte geri alınan 12.138,73 TL’nin davacıya ödenmesine karar  vermiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI