Atatürk

MAHKEME, İDARENİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILMA İSTEMİNE CEVAP VERİLMEMESİ İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ

10 Nisan 2017, Pazartesi | 15:16

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde hizmetli kadrosunda görev yapmakta olan, Müvekkil Sendika Üyesinin, 03.09.2010 tarihinde yapılmış olan görevde yükselme sınavına katılmak istemiyle yapmış olduğu başvuruya cevap verilmemesine ilişkin işlemin; görevde yükselme sınavına katılabilmesi için aranılan tüm koşullara sahip olduğu, davalı idarece bu hakkın elinden alındığı ve dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istemi ile tarafımızca Ankara 10. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.10.2011 tarih, 2011/141E. ve 2011/1934 sayılı kararının, Danıştay 2. Dairesinin 05.02.2015 tarih, 2012/5392E. ve 2015/929K. sayılı kararı ile bozulması ve yine aynı Dairenin 10.02.2016 tarih, 2015/4518E. ve 2016/597K. sayılı kararı ile karar düzeltme isteminin reddedilmesi üzerine bozma kararına uyarak, Ankara 10. İdare Mahkemesi 09.04.2016 tarih, 2016/1682E. ve 2016/1281K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI