Atatürk

MAHKEME ADAYLIKTA GEÇEN SÜRELERİN BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILMASINA KARAR VERDİ

13 Mart 2017, Pazartesi | 14:16

Sendika olarak Habur Gümrük Müdürlüğü emrinde 14.01.2013-19.03.2014 tarihleri arasında aday memur olarak görev yapan sendika üyesinin aday memurlukta geçen sürelerinin bölge hizmetinden sayılmamasına ilişkin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 29.02.2016 tarih ve 75686787 sayılı idari işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştık.

Dava dosyasını inceleyen Mardin 1. İdare Mahkemesi 27.12.2016 tarih, 2016/1264 E. Ve 2016/2748 K. Sayılı kararıyla “…Yönetmelikte yapılan değişikliğin 26.03.2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, anılan hükmün bu tarihten önce tamamlanmış aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılacak süreler olarak değerlendirilemeyeceği yönünde kısıtlayıcı bir hüküm içermediği, sendika üyesinin başvurusunun ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte söz konusu hükmün yürürlükte olduğu dikkate alındığında, sendika üyesinin bu hükümden faydalandırılarak adaylıkta geçen sürelerinin bölge hizmetinden sayılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı kanaatine varıp, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI