Atatürk

MAHKEME KAMERALI TAKİBİ HUKUKA AYKIRI BULDU

24 Şubat 2017, Cuma | 15:39

Sendikamız tarafından, Edirne Defterdarlığı Gümrük Saymanlığında görev yapan personellerin hareketlerinin takip edilmesi amacıyla veznelere kamera yerleştirilmesi uygulamasına son verilmesi için başvuru yapılmış olup, başvurumuzun reddedilmesi üzerine Edirne Valiliğinin 25.08.2014 tarih ve 1078 sayılı işleminin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştık.

Edirne İdare Mahkemesi 29.09.2016 tarih ve 2016/853 E. Ve 2016/1077 K. Sayılı kararıyla; kamu çalışanlarının faaliyet yürüttüğü servislerde güvenlik ve suçun önlenmesi gibi nedenlerle uygulanan kameralı takip sisteminin, kamusal alanda da olsa “özel hayatın gizliliği” ilkesi kapsamında bulunduğunu, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması ve toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması sebebiyle, temel haklarla ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulmayıp, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI