Atatürk

MAHKEME GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ

07 Şubat 2017, Salı | 14:04

Şereflikoçhisar Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yapan ve aynı zamanda sendikanın ilçe temsilciliği görevini yürüten sendika üyesinin, isteği dışında görev yerinin değiştirilmesi ve Evren Mal Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesi üzerine, görev yerinin değiştirilerek geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 29.12.2014 tarih ve bila sayılı olurun iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi 25.02.2016 tarih, 2015/333 E. Ve 2016/740 K. Sayılı kararıyla, Evren Mal Müdürlüğünde görevlendirmeye ilişkin herhangi bir süre öngörülmediği, hangi görevlerin yapılacağı hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmediği, süreklilik gösteren kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamu görevlisi ihtiyacının geçici görevlendirme yolu ile karşılanmaya çalışılmasının geçici görevlendirme müessesinin niteliği ile bağdaşmadığı ve geçici görevlendirmenin şartlarının gerçekleşmediği kanaatine varıp, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI