Atatürk

MAHKEME SÖZ KONUSU ATAMA İŞLEMİ TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURUR DEDİ

23 Ocak 2017, Pazartesi | 10:19

Sayıştay Başkanlığı tarafından, kendi bünyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta olan bir personel önce Pursaklar Belediyesine atanıp, bir hafta geçmeden 02.07.2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığına Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanmıştı. Söz konusu atamaya ilişkin Sayıştay Başkanlığının 02.07.2015 tarih ve 231 sayılı idari işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmış olup, Ankara 17. İdare Mahkemesi 17.05.2016 tarih, 2015/2994 E. Ve 2016/1183 K. Sayılı kararıyla söz konusu personelin Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğüne Yazı İşleri Müdürü olarak atanmasına ilişkin 02.07.2015 tarih ve 231 sayılı işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Fakat Sayıştay Başkanlığı söz konusu hüküm doğrultusunda, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 17.05.2016 tarih ve 2015/2994 E. Ve 2016/1183 K. Sayılı mahkeme kararını uygulamayarak aynı personeli 01.08.2016 tarih ve 3571 sayılı işlemle şef olarak atayıp, görevini kötüye kullanmıştır. Bunun üzerine bahsi geçen personelin Şef olarak atanmasına ilişkin 01.08.2016 tarih ve 3571 sayılı onay işlemin yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 7. İdare Mahkemesi 29.11.2016 tarih ve 2016/3756 E. Sayılı kararıyla söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI