Atatürk

MAHKEME BASIN AÇIKLAMASININ DİSİPLİN SUÇU TEŞKİL ETMEDİĞİNE KARAR VERDİ

16 Ocak 2017, Pazartesi | 13:50

Asım Gündüz Vergi Dairesi Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta olan Sendika üyesi hakkında, 22.10.2013 tarih ve 16891182 sayılı dava konusu işlemle Hatay Vergi Dairesi Başkanlığının yürüttüğü faaliyetler ve yaptığı işlemler hakkında bilgi ve demeç vermeye yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç vermesi gerekçesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B. maddesinin (m) bendi uyarınca kınama cezası verilmiştir. Sendika üyesinin kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davalı idarenin 10.02.2014 tarih ve 2349 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığımız davada Hatay İdare Mahkemesi 19.02.2015 tarih, 2014/1757 E. ve 2015/415 K. Sayılı kararı ile davayı reddetmişti.

Hatay İdare Mahkemesinin 19.02.2015 tarih, 2014/1757 E. ve 2015/415 K. Sayılı kararının tarafımızca temyiz edilmesi üzerine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 01.11.2016 tarih, 2016/473 E. Ve 2016/130 K. Sayılı ilamında itirazımızın kabulü ile Hatay İdare Mahkemesinin 19.02.2015 tarih, 2016/473 E. Ve 2016/130 K. Sayılı kararın bozulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI